THỜI GIAN KIỂM TRA CHÉO CÓ THAY ĐỔI, BẮT ĐẦU TỪ 7 GIỜ 30 PHÚT NGÀY 18/5/2017 ĐẾN KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐỀ NGHỊ THẦY CÔ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DÕI THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH... » đọc thêm
Lịch
May 2017
Hai Ba Năm Sáu Bảy CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31